connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Crayon temperature indicator / อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบดินสอ

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบดินสอ (crayon temperature indicator) เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (temperature) ที่ทำงานโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยใช้อุณหภูมิเฉพาะที่สารเคมีเปลี่ยนสภาพเป็นจุดสังเกต เป็นการวัดเพียงครั้งเดียว ใช้งานง่าย ประหยัด สะดวก ให้ผลการวัดที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิเป็นจุด เช่น การหาจุดร้อนที่ตัวมอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการใช้มากนัก มีลักษณะดังรูป ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่ผิวของชิ้นงาน โดยขีดเป็นแนวบนชิ้นงาน อาศัยการเปลี่ยนสภาพของสารเคมีเนื่องจากการรับความร้อนเป็นตัวชี้วัดอุณหภูมิ มีช่วงการวัดอุณหภูมิอยู่ในช่วง 37-150 องศาเซลเซียส โดยเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่แต่ละสีกำหนด เส้นที่ขีดไว้จะละลาย

  

 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบดินสอ

(ที่มา: http://caltechindia.com/TempSticks.htm)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

      : http://caltechindia.com/TempSticks.htm(เข้าชม 281 ครั้ง)

สมัครสมาชิก