connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Epithelial tissue

เป็นชั้นของเนื้อเยื่อในร่างกายที่ทำหน้าที่คัดกรอง (selective barrier) ต่อปัจจัยจากภายนอก พบเนื้อเยื่อชนิดนี้ได้ที่คอร์เนียของตา ผิวหนัง เยื่อบุผนังของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก