Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Glucuronic acid / กรดกลูคูโรนิก

 กรดกลูคูโรนิก เป็นอนุพันธ์ของกรดยูโรนิก มีหน้าที่กำจัดสารพิษในร่างกาย โดยสารพิษจะรวมกับกรดกลูคูโรนิกที่ตับ
ได้เป็นกลูคูโรไนด์ และขับออกทางปัสสาวะ(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก