Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Lactoglobulin / แล็กโทโกลบูลิน

แล็กโทโกลบูลิน เป็นโปรตีนในน้ำนมเช่นเดียวกัน ทำให้เกิดผลึกได้ และเสียสภาพธรรมชาติได้ด้วยความร้อน และเป็นเวย์โปรตีนชนิดหนึ่ง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก