Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Retinol / เรตินอล

เรตินอลคืออนุพันธ์ของวิตามินเอที่อยู่ในรูปแอลกอฮอล์ พบในเลือดโดยรวมอยู่กับโปรตีนตัวพาเรตินอล
(retinol binding protein, RBP)(เข้าชม 54 ครั้ง)

สมัครสมาชิก