connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Retinol / เรตินอล

เรตินอลคืออนุพันธ์ของวิตามินเอที่อยู่ในรูปแอลกอฮอล์ พบในเลือดโดยรวมอยู่กับโปรตีนตัวพาเรตินอล
(retinol binding protein, RBP)(เข้าชม 54 ครั้ง)

สมัครสมาชิก