Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Liverbond Tintometer

Liverbond Tintometer หรือ Wesson Colorimeter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการวัดสี (color measurment) ของน้ำมันและไขมันได้รับการยอมรับจาก AOCS ให้ใช้เพื่อวัดสีของน้ำมัน และไขมันสีของน้ำมันและไขมันที่วัดได้ด้วยวิธีนี้สีของตัวอย่างที่มองเห็นเป็นสีเดียวกับสีแดงและสีเหลืองสอบเทียบกับ AOCS-Tintometer Color Scale

 (เข้าชม 43 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก