Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

reaction order / อันดับของปฏิกิริยา

อันดับของปฏิกิริยา (reaction order)

  • ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ (zero order reaction)
  • ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first order reaction)
  • ปฏิกิริยาอันดับสอง (second order reaction)


(เข้าชม 36 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก