Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

kneading / การนวดแป้ง

การนวดแป้ง (kneading) เป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมายถึง การนวดส่วนผสมระหว่างแป้งข้าวสาลี น้ำ และส่วนผสมต่างๆ เพื่อให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันเกิดเป็น โด (dough) ที่เหนียวและยืดหยุ่น(เข้าชม 5 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก