Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

weight measurement / การวัดน้ำหนัก

เรียบเรียงโดย:

การวัดน้ำหนัก (weight measurement) ทำได้โดยอาศัยหลักการวัดแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุ โดยการวัดแรงภายในที่ทำให้เกิดความเครียดหรือการเสียรูปขึ้นด้วยอุปกรณ์วัดความเครียด (strain gauge) ตัวอย่างเครื่องมือวัดแรง ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก (weigher) แบบสปริง โดยเมื่อสปริงได้รับแรงกดจะเกิดการยุบตัวที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของเข็มชี้ที่ติดตั้งไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงที่กระทำกับเครื่องชั่ง หรือการวัดแรงภายนอกที่กระทำกับโหลดเซลล์ (load cell) ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแรงที่มากระทำเป็นค่าสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะได้รับการสอบเทียบระหว่างแรงหรือน้ำหนักที่กระทำกับวัตถุกับการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์วัดน้ำหนัดในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่

  • การติดตั้งโหลดเซลล์เข้ากับเครื่องชั่งบรรจุอัตโนมัติ เช่น เครื่องชั่งเมล็ดข้าว  เมล็ดธัญพืช เป็นต้น โดยโหลดเซลล์ทำหน้าที่เป็นตัวรับน้ำหนัก สัญญาณไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตที่ได้จากโหลดเซลล์ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของตัวเปิด/ปิด(gate)

  

 

เครื่องชั่งบรรจุสารอัตโนมัติ

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

  • เครื่องตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์แบบสายพานลำเลียง (conveyor) โดยการติดตั้งโหลดเซลล์ที่บริเวณด้านล่างของสายพานผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกคัดออก โดยการใช้ลมเป่า หรือการใช้แขนกลเพื่อผลักสินค้าออก
  • เครื่องชั่งแบบสายพานลำเลียง เป็นเครื่องชั่งอัตโนมัติที่ทำงานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงกระทำต่อสิ่งของที่ชั่ง ใช้สำหรับชั่งสิ่งของจำนวนมากบนสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง

 

 

เครื่องชั่งสายพานลำเลียง

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก