Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

C-type bourdon / บูร์ดองรูปตัว C

บูร์ดองรูปตัว C (C-type bourdon) เป็นเกจวัดความดันชนิดบูร์ดอง (bourdon gauge) ประเภทหนึ่ง มีโครงสร้างเป็นหลอดแบนที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปวงรีและโค้งเป็นรูปตัว C ปลายหลอดด้านปิดต่ออยู่กับเข็มชี้วัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงค่าของความดัน (pressure) ที่ได้จากการวัด ปลายหลอดด้านที่เปิดเป็นช่องทางเข้าของความดัน เมื่อมีความดันมากระทำที่บูร์ดอง หลอดที่แบนจะพยายามเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นวงกลมและพยายามยืดตรงออก ระยะการเปลี่ยนตำแหน่งที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับค่าความดันที่กระทำกับเกจวัด โดยปกติแล้วบูร์ดองรูปตัว C มีระยะการเหยียดตัวออกไม่มาก ทำให้การวัดค่าความดันที่ได้ไม่ละเอียด ค่าความแม่นยำ (accuracy) ค่อนข้างต่ำ จึงจำเป็นต้องขยายระยะทางการเคลื่อนที่ให้กับเข็มชี้วัด โดยการติดตั้งชุดเฟืองขยายซึ่งติดตั้งอยู่ตรงกลางตัวเกจวัดความดัน เพื่อให้ระยะการชี้ค่าความดันที่หน้าปัดมีมุมกว้างขึ้น ซึ่งเข็มชี้ค่าที่ต่ออยู่กับชุดเฟืองนี้จะทำให้เกิดการสูญเสียงานบางส่วนให้กับเฟือง ส่งผลให้การวัดเกิดความคลาดเคลื่อน (error) ได้

 

  โครงสร้างของบูร์ดองรูปตัว C

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

รูปเเบบบูร์ดองรูปตัว C

(ที่มา: http://www.wika.us/213_40_en_us.WIKA)

 

ส่วนประกอบของบูร์ดองรูปตัว C

(ที่มา: http://teacher.buet.ac.bd/bhyeasin/images/bourdon%20tube2.gif)

 

หลักการทำงานของบูร์ดองรูปตัว C 

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=MXcFVG3yySA)

 

หลักการทำงานของบูร์ดองรูปตัว C 

(ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=1glWwAGvUMU)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       : http://www.youtube.com/watch?v=MXcFVG3yySA

       : http://www.youtube.com/watch?v=1glWwAGvUMU

       : http://www.wika.us/213_40_en_us.WIKA(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก