Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Acid-ash food

อาหารที่ผ่านการออกซิไดซ์ (เผาไหม้) แล้วได้เถ้าที่มีความเป็นกรด เนื่องจากมีออกไซด์ของกำมะถันเกิดขึ้น ได้แก่ อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ธัญชาติ และถั่วต่างๆ(เข้าชม 44 ครั้ง)

สมัครสมาชิก