connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

angle of repose / มุมทรงตัว มุมกองพื้น

Angle of repose (มองกองพื้น หรือมุมทรงตัว หรือมุมก่อกอง) คือ มุมที่กองวัสดุทำกับพื้นราบ ซึ่งเป็นมุมชันสูงสุดที่กองวัสดุคงอยู่ได้โดยไม่ไหลพัง หรือเคลื่อนที่ลงมา

 

Angle of repose เป็นสมบัติทางกายภาพ (physical propeties) ของวัสดุปริมาณมวล (bulk material) เช่น เมล็ดธัญชาติ (cereal grain) ถั่ว แป้ง น้ำตาล อาหาผง เช่น นมผง กาแฟผง เมื่อเทวัสดุชนิดนี้ลงบนพื้น จะก่อเป็นกอง angle of repose จะสัมพันธ์กับชนิดของวัสดุ และสมบัติกายภาพอื่น เช่น ความชื้น (moisture content) ขนาด และรูปร่าง ความกลม ความหนาแน่นรวม (bulk density) และสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน

 

ก. น้ำตาลทรายขาวที่เก็บจากเครื่องปั่นแยก (centrifuge) มีมุมกองเท่ากับ 51.61

ข น้ำตาลทรายขาวที่เก็บหลังออกจากเครื่องอบ มีมุมกองเท่ากับ 36.20

ค น้ำตาลทรายขาวที่เก็บจากห้องบรรจุ มีมุมกองเท่ากับ 36.62

 

ค่า angle of repose นำไปใช้เพื่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้เก็บรักษา เช่น ไซโล (silo) ฮอปเปอร์ (hopper) อุปกรณ์ลำเลียง (conveyor) ให้มีขนาดที่รองรับวัสดุได้อย่างเหมาะสม เพราะวัสดุจะมีมุมกองเป็นยอดแหลม ทำให้เสียปริมาตรด้านข้างไปจำนวนหนึ่ง ต้องออกแบบชดเชยปริมาตรส่วนที่หายไปด้วย

Reference

บทสรุปผู้บริหารการป้องกันการเกิด caking ในน้ำตาลทรายขาว

 (เข้าชม 2,400 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก