connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

carton / กล่องกระดาษแข็ง

กล่องที่ทำจากกระดาษแข็ง นิยมใช้เพื่อรวบรวมอาหารที่ใส่ในถุงหรือห่อเป็นหน่วยย่อยๆ มาก่อนแล้วเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความ แข็งแรง ป้องกันการแตกหัก หรือใช้บรรจุอาหารลงโดยตรง เช่น กล่องกระดาษแข็งเพื่อบรรจุเครื่องดื่ม (beverage) น้ำนม (milk) น้ำผลไม้ เป็นต้น(เข้าชม 882 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก