Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Crust / เปลือกแข็ง

ผิวแข็งหรือเปลือกแข็ง  ได้แก่ ผิวแข็งสีน้ำตาลของอาหารที่ผ่านการอบ เช่น ขนมปัง หรือ เปลือกแข็งของสัตว์น้ำพวกกุ้ง ปู (เข้าชม 483 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก