Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gauge / เกจ

(v) วัดอย่างแม่นยำ (n) เครื่องมือวัด, เกจ (ราชบัณฑิต)

1. หน่วยของความหนาแน่นของแผ่นฟิล์ม และแผ่นเปลวอะลูมิเนียม โดยมีค่าดังนี้

1 เกจ =1 มิล (1 มิล = 25 ไมครอน)

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความหนา(เข้าชม 307 ครั้ง)

สมัครสมาชิก