Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Orifice / รูเปิด ช่องเปิด

รูเปิดหรือช่องเปิดขนาดเล็กที่ทำให้ของไหล ไหลผ่าน เช่น ช่องเปิดในหัวฉีด (nozzle)(เข้าชม 566 ครั้ง)

สมัครสมาชิก