Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Chamber / ห้องหรือช่องว่างที่ปิดมิดชิด

ห้อง หรือ ที่ว่างซึ่งปิดมิดชิด เช่น drying chamber หมายถึง ห้องอบแห้ง

 (เข้าชม 425 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก