Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aseptic tank / ถังปลอดเชื้อ

ถังที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ ใช้สำหรับเก็บอาหารเหลวหลังผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (aseptic processing) และทำให้เย็นแล้วรอสำหรับการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging)(เข้าชม 639 ครั้ง)

สมัครสมาชิก