Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Molder / อุปกรณ์ขึ้นรูป

อุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นรูป เช่น bread molder หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ขึ้นรูปก้อนโด (dough) ก่อนนำไปอบเป็นก้อนขนมปัง(เข้าชม 240 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก