connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Jacket / เปลือกหุ้ม

โครงสร้างที่ใช้หุ้ม เช่น เปลือกหุ้มรอบท่อ หม้อต้ม ถัง เพื่อเป็นฉนวนหรือเพื่อบรรจุตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน 

Jacket kettle หมายถึง หม้อต้มสองชั้น ที่ชั้นนอกบรรจุน้ำร้อนหรือไอน้ำ เพื่อให้ความร้อนแก่อาหารในหม้อต้ม



(เข้าชม 655 ครั้ง)

สมัครสมาชิก