Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Hard wheat flour / แป้งข้าวสาลีชนิดแข็ง

เป็นแป้งข้าวสาลีที่มีโปรตีนสูง มีปริมาณกลูเตน (gluten) มาก เก็บก๊าซที่เกิดจากการหมักด้วยยีสต์ (yeast) ได้ดี
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมปัง(เข้าชม 556 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก