connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Oyster / หอยนางรม

หอยนางรม (oyster) อาจเรียกว่า หอยตะโกรม มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Crassostrea gigas

อยู่ในกลุ่มมอลคัสค์ (mollusk) ซึ่งอยู่ในไฟลัม mollusca

ลักษณะทั่วไป

เป็นหอยสองฝา (bivalves) ที่เกาะอยู่กับที่โดยมีเปลือกข้างซ้ายเกาะอยู่กับวัสดุที่เป็นของแข็ง ดังนั้นหอยที่ลงยึดเกาะแล้วจึงไม่มีการเคลื่อนที่อีกตลอดชีวิตของมัน ด้วยเหตุนี้หอยนางรมจึงไม่มีเท้า (foot) ซี่งผิดกับหอยสองฝาส่วนมาก นอกจากนั้นหอยนางรมทุกชนิดยังมีกล้ามเนื้อยึดเปลือก (adductor muscle) เพียงอันเดียวเท่านั้น

OYSTER OYSTER
   

ที่อาศัย/แหล่งที่พบ : พบทั่วไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ชนิดของหอยนางรมที่เลี้ยงในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ

 

  • หอยนางรมปากจีบ (Saccostrea cucullata)
  • หอยตระโกรมกรามขาว (Crassostrea belcmheri)
  • หอยตระโกรมกรามคำ (Saccostrea lugubris)

การนำไปใช้ประโยชน์ : หอยนางรมที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ใช้บริโภคสดหรือใช้ปรุงอาหาร(เข้าชม 2,201 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก