connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Phytosterol / ไฟโตสเตอรอล

ไฟโตสเตอรอล (phytosterol) อาจเรียกว่า plant sterol เป็นสเตอรอล (sterol) ที่ผลิตโดยพืช เช่น ซิโตสเตอรอล (sitosterol) และสติกมาสเตอรอล (stigmasterol)

มีโครงสร้างคล้ายกับ คอเลสเตอรอล (cholesterol) ซึ่งเป็นสเตอรอลที่ผลิตโดยสัตว์ อาหารที่มีไฟโตสเตอรอลสูง ได้แก่ เมล็ดธัญพืช (cereal grain) ที่ยังไม่ขัดสี ถั่วเมล็ดแห้ง รำข้าว จมูกข้าว น้ำมันรำข้าว (rice bran oil)(เข้าชม 928 ครั้ง)

สมัครสมาชิก