connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Balsamic vinegar / น้ำส้มสายชูจากน้ำองุ่น

Balsamic vinegar เป็นเครื่องปรุงรส (condiment) ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศ อิตาลี

Balsmic vinegar ทำจากน้ำองุ่นซึ่งอาจจะเป็นองุ่นขาวหรือองุ่นแดงก็ได้ นำมาคั้นให้เป็นน้ำ แล้วต้มเคี่ยว เพื่อระเหยน้ำจนงวด เป็นของเหลวข้นสีน้ำตาลเข้มจากปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล (browning reaction) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นการพัฒนาให้เกิดกลิ่นรส

กระบวนการผลิตดั้งเดิม จะไม่ผ่านการหมักเหมือนการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก แต่นำน้ำองุ่นที่ผ่านการเคี่ยวจนงวดมาผสมกับหัวน้ำส้ม แล้วเก็บบ่มไว้ แต่อาจใช้กระบวนการผลิตน้ำส้มสายชู โดยใช้น้ำองุ่นที่ต้มเคี่ยวก่อน มาหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation) แล้วนำมาหมักต่อให้เกิดกรดแอซีติก (acetic acid fermentation)

ขั้นตอนสำคัญของ balsamic vinegar คือการบ่มไว้ในถังไม้ เป็นเวลานานนับสิบปี เพื่อให้เกิดกลิ่นรสเฉพาะตัว

Balsamic vinegar เป็นส่วนผสมของการทำน้ำสลัด (salad dressing) ชนิดใส (vinaigrette) เรียกว่า balsamic vinaigrette

 

 

วิดีโอแสดงการผลิต balsamic vinegar ในสหรัฐอเมริกา ที่ดัดแปลงจากกรรมวิธีของอิตาลี โดยทำจากนำองุ่นแดงมาคั้นเป็นน้ำองุ่น ต้มเคี่ยวก่อนจนข้น แล้วจึงหมักให้เกิดกรดแอซีติก จากนั้นบ่มในถังที่ทำจากไม้ชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดกลิ่นรสเฉพาะตัวที่ได้จากไม้ ใช้เวลาในการบ่มนานกว่า 12 ปี
   
   

 

 

 (เข้าชม 1,258 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก