connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

รัม / rum

รัม (rum) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ประเภทที่ผ่านการกลั่นภายหลังการหมัก (distilled beverage) วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตรัม ได้แก่ นํ้าตาลทราย (sucrose) กากน้ำตาล (molass)

ยีสต์สายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตรัม ได้แก่ Saccharomyces cerevisiae หรือ Schizosaccharomyces pombe โดยในกรณีที่ใช้กากนํ้าตาลชนิด blackstrap ในการหมัก (ปรับให้มีปริมาณนํ้าตาลที่หมักได้เท่ากับ 12-14 เปอร์เซ็นต์) จะต้องเพิ่มฟอสฟอรัสและแหล่งไนโตรเจน ปรับค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 4.0-4.7 ด้วยกรดกำมะถัน หลังจากเติมเชื้อยีสต์แล้วให้ควบคุมการหมักที่อุณหภูมิ 21.1-35.5 องศาเซลเซียส การหมัก (fermentation) จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 2 วัน แต่ตามปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน

รัม (rum) เป็นเหล้ากลั่นที่ผลิตจากน้ำอ้อย หรือน้ำเชื่อมของผลไม้ เช่น น้ำตาลจากหัวบีต น้ำตาลจากเมเปิล และกากน้ำตาล ซึ่งจะมีน้ำตาลธรรมชาติที่เพียงพอในการหมัก น้ำอ้อยหรือน้ำเชื่อมเหล่านี้จะถูกต้มเพื่อระเหยเอาน้ำออก ทำให้น้ำตาลตกผลึกแยกออก นำสารละลายมาหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ประมาณ 1-2 วัน แล้วนำไปกลั่น 2 ครั้งให้ได้แอลกอฮอล์ 90 ดีกรี รัมอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ไลต์บอดีรัม (light-bodied rum) ดาร์กฟูลบอดีรัม (dark-full bodied rum) และแอโรแมติกรัม (aromatic rum)

ไลต์บอดีรัมเป็นรัมที่มีกลิ่นและรสชาติอ่อนๆ มักผลิตในประเทศเปอโตริโก คิวบา ไฮติ และสาธารณรัฐโดมินิกัน มี 2 ชนิด คือ

1.ไลต์รัม (light rum) เป็นรัมที่มีรสชาติอ่อน ไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อนๆ มีกลิ่นรสของกากน้ำตาล ได้จากการหมักน้ำอ้อยเป็นเวลา 1-2 วัน แล้วนำไปกลั่นในหม้อต้มกลั่นให้ได้แอลกอฮอล์ประมาณ 90 ดีกรี อาจต้องเก็บบ่มอย่างน้อย 1 ปี ในภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วหรือเหล็กปลอดสนิม แต่มักนิยมเก็บบ่มในถังไม้โอ๊ก และจะต้องนำไปกรองด้วยถ่านคาร์บอนเพื่อดูดสีที่อาจได้จากถังไม้ด้วย ไลต์รัมมักจะเขียนคำว่า "white" หรือ "silver" บนฉลาก

2.แอมเบอร์รัม (amber rum) รัมชนิดนี้จะเก็บบ่มในถังไม้อย่างน้อย 3 ปี และปรุงแต่งรสชาติด้วยคาราเมล จึงทำให้มีสีเหลืองทองที่เข้มกว่าไลต์รัม รวมทั้งมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นและรสชาติกลมกล่อมมากขึ้น แอมเบอร์รัมจะเขียนว่า "gold" บนฉลาก

ดาร์กฟูลบอดีรัม  เป็นรัมที่มีรสเข้มข้นสีเหลืองทอง กรรมวิธีการผลิตจะต่างจากไลต์บอดีรัม ที่จะกลั่นในหม้อต้มกลั่นให้มีแอลกอฮอล์ต่ำระหว่าง 70-80 ดีกรี เพื่อรักษากลิ่นไว้ และจะเก็บไว้ในถังไม้โอ๊กประมาณ 5-7 ปี รัมชนิดนี้จะผลิตในประเทศ จาไมกา บาร์บาโดส ทรินิแดด กีอานา เดเมอรารา นิยมดื่มในลักษณะเย็นจัดหรือใช้ทำเครื่องดื่มผสม

แอโรแมติกรัม เป็นเหล้ารัมที่มีการเติมน้ำที่มีคุณภาพดีจากแม่น้ำในเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย กับ red Javanese rice cake ที่อบแห้ง ในระหว่างการหมัก ทำให้มีกลิ่นหอมธรรมชาติและไม่มีรสหวาน รัมชนิดนี้มักเก็บบ่มเป็นเวลา 3-4 ปี ในเกาะชวา แล้วส่งไปยังประเทศฮอลแลนด์ หรือจะนำไปเก็บบ่มต่อไปอีก ก่อนที่จะผสมและบรรจุขวด(เข้าชม 1,118 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก