Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Acephate / แอซีเฟต

แอซีเฟต (acephate) เป็นวัตถุมีพิษทางการเกษตร (pesticides)

เป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลง จัดอยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต รูปแบบส่วนใหญ่ของสารกลุ่มนี้มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในโมเลกุล มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ โคลีนเอสเทอเรสแบบถาวร

อันตรายในอาหาร

การตกค้างของสารเคมีชนิดนี้ (pesticide residue) ในอาหารจัดเป็นอันตราย (food hazard) ประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) เมื่อได้รับทั้งทางปาก ผิวหนัง และสูดดม จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อหดตัว แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน ตาพร่า น้ำลายไหลออกมามากกว่าปกติ อาการพิษรุนแรงจะหมดสติ น้ำลายฟูมปาก อุจจาระ ปัสสาวะราด หายใจลำบาก และหยุดหายใจ

 

MRLsในอาหารประเภทต่างๆ

 

อาหาร MRLs (mg/kg)

ถั่วเขียว

0.02

ถั่วลิสง

0.02

เมล็ดกาแฟ

0.02

เมล็ดโกโก้

0.02

เมล็ดฝ้าย

2.00

เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

0.05

เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

0.05

เนื้อสัตว์ปีก

0.01

เครื่องในสัตว์ปีก

0.01

ไข่

0.01

น้ำนม

0.02

 

Refererence

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา สารเคมีกำจัดแมลง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 1,116 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก