connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Organophosphate / วัตถุอันตรายทางการเกษตร : ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ประเภทสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต

รูปแบบส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ โคลีนเอสเทอเรสแบบถาวร เมื่อได้รับทั้งทางปาก ผิวหนัง และสูดดม จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเฉลีย กล้ามเนื้อหดตัวเป็นหย่อมๆ แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน ตาพร่า น้ำลายออกมากกว่าปกติ อาการพิษรุนแรงจะหมดสติ น้ำลายฟูมปาก อุจจาระ ปัสสาวะราด ชัก หายใจลำบาก และหยุดหายใจ

การรักษา

ใช้อะโทรพีน ซัลเฟต ร่วมกับ 2 PAM หรือสารประกอบ oxime อื่นๆ ห้ามให้พวก morphine, theophylline, barbiturate, phenothiazines และ respiratory depresssant อื่นๆ

 

สารเคมีกำจัดแมลงประเภทออร์แกโนฟอสเฟตที่จำหน่ายมีดังนี้

ชื่อสามัญ ชื่อการค้า ความเป็นพิษLD50 (mg/kg)
อะซีเฟต (acephate) ออทีน 75 เอสพีอะซีเฟต 866-945
อะซินฟอส-เมทิล (azinphos-methyl) กูไทออน 5-20
คาร์โบพีโนไทออน (carbophenothion) ไตรไธออน 4 อีจีอราไมท์ 2 อี 6.8-36.9
คลอร์เฟนวินฟอส (chlorfenvinphos) เบอร์เลน 24 อีซี และ 10 จีซาฟิครอน 10 จี 10-30
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) ลอร์สแบนคลอร์ดิน 97-276
คูมาฟอส (coumaphos) โครอลอะซุนโทล 56-230
ไซอาโนโฟนฟอส (cyanofenphos) ชัวไซด์ 89
ดีมีตอน (demeton) ซีสทอก 2.5-12
ไดอะซินอน (diazinon) พาโตฟูดอน 3 จี 300-400
ไดคลอวอส (divhlovos) วาโปน่าดีดีวีพี 56-80
ไดโครโตฟอส (dicrotophos) ไบดริน 24 อีซีคาร์ไบครอน 24 และ 50 22
ไดเมโทเอท (dimethoate) คาบาเมต 40 รอกซิน 215
ไดซันโฟตัน (disulfoton) ไดซินตอนโชวิเร็กซ์ 2-12
อี พี เอ็น (EPN) คูมิฟอสซันฟอส 26
อีทริมฟอส (etrimfos) อีคาเม็ต 50 1,800
เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) ซูมิไธออนโฟลิไทออน 800
เฟนไธออน (fenthion) เลไบซิดทิกูวอน 255-298
เฟนวาเลอเรท (fenvalerate) ซูมิไซดินซูมิ 35 451
ฟอร์โมไธออน (formothion) แอนทิโอ 365-500
ไอโซซาไทออน (isoxathion) คาร์ฟอสคาร์ไทออน 112
มาลาไทออน (malathion) มาลาเฟซมาลาท๊อกซ 1,000
มาทามิโดฟอส (methamidophos) พามาโกรโมนิเตอร์ เอฟ 5 19-21
เมทิดาไทออน (methidathion) ซูปราไซด์ 44
มีวินฟอส (mevinphos) ไซฟอสฟอสดริน 37-12
มอโนโครโตฟอส (monocrotophos) อโซดรินโมฟอส 8-23
นาเลด (naled) โบรโกรนาบรอม 430
โอมีโทเอท (omethoate) โฟลิเมทลิมาเอท 50
ออกซิดีมีตอน-เมทิล (oxydemeton-methyl) เมตาซิลตอกซ์-อาร์ 65-75
พาราไทออน (parathion) โฟลิคอลโซมาดิล 4-13
เฟนโทเอท (phenthoate) ไดนาฟอสเอลโคซา 439
โฟเรต (phorate) ไทเมต 2.4
ฟอสซาโลน (ghosalone) โซโลน 120-170
ฟอสเมต (ghosmet) อิมิดานพาราเคน 147-316
ฟอสฟามิดอน (ghosphamidon) ไมดอนอาพามิดอน 17-30
ฟอกซิม (ghoxim) โวลาตันไบไทออน 1.845
ไพริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl) แอคเทลลิก มากกว่า 2,000
โปรพีโนฟอส (prothiphos) คูราครอนซีลีครอน 400
โปรไทโอฟอส (prothiophos) โตกูไทออน 925-966
โปรโทเอท (prothoate) แฟค 8
ควินนัลฟอส (quinalphos) ไปรซิล 71
ซัลโปรฟอส (sulprofos) โบลสตาร์ 107
ไตรอะโซฟอส (triazophos) ฮอสตาไทออน 64
ไตรคลอร์ฟอน (trichlofon) ดิพเทอร์เร็กซ์พร๊อกซอล 150-400


(เข้าชม 2,106 ครั้ง)

สมัครสมาชิก