Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food Dictionaries and Encycopedia

 

หน้านี้ Foodwiki Thailand โดยครูผู้น้อย ได้รวบรวม เวปไซต์ทั่วโลก ที่เป็น คำศัพท์ ซึ่งอาจจะเรียกว่า เป็น Food Dictionary, Food Encyclopedia,
Food Glossary, Food Treasure อยากเรียกอะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นคำเฉพาะทาง ด้านอาหาร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือกำลังศึกษาด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น
วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ การบริการอาหาร มาฝากกันค่ะ

 

Food Resource (http://food.oregonstate.edu/glossary/index.html)

เวปไซต์ของ Oregon State University ที่รวบรวมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ A-Z ด้านอาหาร มากกว่า 20,000 คำ ครอบคลุม ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร เครื่องปรุงอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร
 

BBC Online Food Glossary (http://www.bbc.co.uk/food/ingredients)

 

เวปไซต์ของสถานีโทรทัศน์ BBC แห่งสหราชอาณาจักร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำอธิบายสั้นๆ และรูปภาพประกอบ เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร (ingredient) นานาชาติ
พร้อมการเชื่อมโยงไปยังเมนู อาหาร สูตรอาหาร เทคนิคการปรุงอาหาร เชฟผู้ให้สูตรเพื่อการสร้างเครื่อข่ายของคนในวงการอาหารและผู้บริโภค

Divider

Baking Glossary

 

เวปไซต์ของ Home Baking Association มีคำศัพท์ เฉพาะทางด้านเบเกอรี ภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำอธิบายสั้นๆ และรูปภาพและวีดีโอ ประกอบคำอธิบาย เชื่อมโยงกับสูตร
เทคนิคการทำเบเกอรี ส่วนผสม และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่เป็นสมาชิก

Divider

The Food Lover's Companion: Epicurious Food Dictionary (www.epicurious.com/tools/fooddictionary)

 

คำศัพท์ด้านอาหาร ภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมคำอธิบาย มากกว่า 4000 คำ

 

Divider

The cook Theaurus (http://www.foodsubs.com/)

เวปไซต์ รวมคำศัพท์ เกี่ยวกับผัก ผลไม้ และส่วนประกอบอื่นๆของอาหาร พร้อมทั้งคำอธิบาย และรูปภาพประกอบจัดทำโดยบริษัท Dole Food เป็นส่วนหนึ่งของ เวปไซต์ Dole's SuperKids ทึ่จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ผักผลไม้สำหรับเด็ก และผู้สนใจทั่วไป

Divider

Encyclopedia of Food and culture (http://www.enotes.com/food-encyclopedia/)

 

Divider
 
Divider
 


(เข้าชม 2,512 ครั้ง)

สมัครสมาชิก