Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Enterococcus

Enterococcus เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรีย (bacteria) อยู่ในวงศ์ Streptococcaceae ที่ย้อมติดสีแกรมบวก (Gram positive bacteria) ไม่สร้างสปอร์ เจริญได้ทั้งในสภาวะที่มีอากาศ และไม่มีอากาศ

Enterococcus เป็นแบคทีเรียที่สำคัญในอาหาร เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร (microbial spoilage) หลายชนิด เช่น การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์(เข้าชม 1,573 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก