connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Matcha / มัทชา

Matcha ( มัชฉะ หรือ มัทชา) ชาเขียว (green tea) จากประเทศญี่ปุ่น ที่ทําจากใบอ่อนของชาที่นํามาบดละเอียด (grinding) เป็นผง
ใช้ในพิธีกรรมและผสมเป็นสารให้กลิ่นรส (
flavoring agent) ในไอศกรีม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี (bakery)

การผลิตชามัทชา

การผลิต มัทชา หรือ มัทฉะ เป็นชาจากต้นชาที่ปลูกภายใต้การดูแลเป็นพิเศษเหมือนกับ Gyokuro คือ หลังจากที่ใบชาเริ่มแตกยอดนั้น
จะไม่ให้ยอดใบชาถูกแสงแดด ทำให้ชtลอการเจริญเติบโตของใบชา เป็นผลทำให้ใบชามีสีเขียวเข้มขึ้น มีการสร้าง
กรดแอมิโนซึ่งทำให้
ใบชามีรสหวานขึ้น แล้วเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะใบชาที่ดีที่สุดด้วยมือ หลังจากนั้นแล้วใบชาที่ม้วนงอเป็นปกติ จะถูกจัดเกรดเป็น Gyokuro
ส่วนใบชาที่แผ่ออกเป็นใบ จะนำไปทำแห้ง (dehydration) แล้วป่นให้เป็นผง ซึ่งจะเรียกชาส่วนนี้ว่า เทนฉะ (tencha) จากนั้นจะนำไปบด
ให้เป็นผงละเอียดด้วยครกหิน จนมีลักษณะเป็นผงละเอียดคล้ายแป้ง(เข้าชม 794 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก