connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Steam injection

Steam injection เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) ที่ใช้เพื่อให้ความร้อนแก่อาหารเหลวในระบบยูเอชที
(UHT) โดยหัวฉีดไอน้ำ (steam injection head) ฉีดไอน้ำที่มีความดันสูง ให้สัมผัสกับอาหารที่ต้องการเพิ่มอุณหภูมิ
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของอาหารให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วคงอุณหภูมิในท่อคงอุณหภูมิ (holding tube) ก่อนที่จะทำให้
ตัวอย่างเย็นอย่างรวดเร็ว ไอน้ำจะกลั่นตัวเป็นน้ำทำให้อาหารเหลวเจือจางลง นำไปแยกน้ำออก เพื่อให้ได้มาตรฐานตาม
ที่ต้องการ(เข้าชม 1,382 ครั้ง)

สมัครสมาชิก