Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Enteropathogenic / EPEC

 

Enteropathogenic E. coli เขียนย่อว่า EPEC สายพันธุ์นี้แม้ว่าจะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ผลจากเอนเทอโรทอกซิน
โดยจากผลการศึกษาพบว่าแบคทีเรียทำให้เกิดโรคมีกลไกการเกาะติดเฉพาะที่กับเซลล์ของเนื้อเยื่อ เป็นผลให้เกิดการรวมตัวกับเยื่อเมือก
ในลำไส้โดยอัตโนมัติ จากนั้นแบคทีเรียจะเข้าไปเจริญและเพิ่มจำนวนขึ้นในเยื่อเมือกของลำไส้ แล้วขับโปรตีนออกมายับยั้งการทำงาน
ของเม็ดเลือดขาว โดยมาก EPEC จะทำให้เด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบท้องร่วง

 (เข้าชม 494 ครั้ง)

สมัครสมาชิก