Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Direct epifluorescent filter

Direct epifluorescent filter

เป็นเทคนิคที่ใช้ร่วมกันระหว่างการใช้กล้องจุลทรรศน์และการกรองโดยเมมเบรน เพื่อที่จะวิเคราะห์ปริมาณของจุลินทรีย์ในตัวอย่างอาหาร วิธีการทำ คือนำตัวอย่างอาหารเหลวที่ทราบปริมาตรมากรองผ่านเมมเบรน จากนั้นใช้สีอะคริดีนออเรนจ์ (acridine orange) เทลงบนเมมเบรนเพื่อย้อมจุลินทรีย์ที่ติดอยู่บนผิวหน้าของเมมเบรน จากนั้นนำมาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด epifluorescent โดยใช้เซลล์หรือกลุ่มเซลล์ที่ติดสีย้อมดังกล่าวจะสามารถนับเป็นจำนวนเซลล์ต่อปริมาตรที่นำมากรอง พื้นที่ของการกรองและพื้นที่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมทั้งจำนวนพื้นที่ที่ใช้นับเซลล์ในกล้องจุลทรรศน์ชนิด epifluorescent นั้น แสงมิได้ส่องผ่านวัตถุเช่นเดียวกับกล้องจุลทรรศน์ปกติ แต่แหล่งของแสงนี้มาจากหลอดไฟที่มีไอของปรอท ซึ่งให้แสงที่มีคลื่นเฉพาะ สำหรับเซลล์ที่ติดสีอะคริดีนออเรนจ์ ทำให้เรืองแสงขึ้น โดยสีดังกล่าวจับตัวกับ RNA และ DNA ของเซลล์ทำให้เกิดสีส้มและเขียว ตามลำดับ วิธีการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อนี้ไม่ต้องรอให้จุลินทรีย์เจริญ ดังนั้น จึงเป็นเทคนิคที่รวดเร็วกว่าวิธีการกรองด้วยเมมเบรน คือ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

ข้อดีของเทคนิคนี้คือ สามารถนับจุลินทรีย์ที่มีในอาหารปริมาณน้อยๆ ได้ และสามารถนับเซลล์ที่ติดสีย้อมดังกล่าวได้ง่ายกว่า รวมทั้งการนับจำนวนจุลินทรีย์สามารถประยุกต์โดยใช้เครื่องมือนับอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งอาจต้องมีวิธีการเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพของอาหารให้เหมาะสมกับการกรอง เช่น น้ำนมจะต้องผ่านการเติมสาร surfactant เพื่อทำให้อนุภาคไขมันกระจายตัว รวมทั้งเติมเอนไซม์ที่ย่อยสลายโปรตีน เช่น ทริปซิน (trypsin) เพื่อแยกเซลล์โซมาติก (somaticcells) เป็นต้น(เข้าชม 414 ครั้ง)

สมัครสมาชิก