Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Mead

Mead อาจเรียกว่า ไวน์น้ำผึ้ง (honey wine) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ที่ได้จากการหมัก (fermentation) น้ำผึ้ง (honey) และน้ำ อาจมีส่วนผสมของมอลต์ (malt) ผลไม้ เครื่องเทศ (spice) ดอกฮอพ (hop) เพื่อให้มีความขมเหมือนเบียร์ สูตรการผลิตขึ้นอยู่กับท้องถิ่นที่ผลิต พบการผลิตในหลายภูมิภาคทั่วโลกทั้งใน ยุโรป อัฟริกา และ เอเซีย

ที่มา http://www.stormthecastle.com/mead/peters-mead-and-labels.htm

 

การหมัก mead เป็นการหมักให้เกิดแอลกอฮอล์ (alcoholic fermentation) ด้วยยีสต์ (yeast) เพื่อเปลี่ยนน้ำตาลในน้ำผึ้งให้เป็นแอลกอฮอล์ หลังการหมัก mead มีปริมาณแอลกอฮอล์ (ABV) อยู่ในช่วง ร้อยละ 8-18 อาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหมักโดยธรรมชาติ หรืออัดก๊าซเพื่อให้เกิดความซ่า รสชาติอาจจะไม่หวานเลย หวานเล็กน้อย จนถึงหวาน ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการหมัก (ดูภาพกรรมวิธีการหมัก mead)

วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ใน mead

วัตถุเจือปนอาหาร และปริมาณที่อนุญาติให้ใช้ใน mead สามารถตรวจสอบได้ที่

http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/foods/details.html?id=261

 

References

http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/foods/details.html?id=261

http://www.stormthecastle.com/mead/peters-mead-and-labels.htm

 (เข้าชม 476 ครั้ง)

สมัครสมาชิก