Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Elastin / อีลาสติน

 เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของสัตว์ มีกรดแอมิโนไกลซีนมาก และมีกรดแอมิโนอื่นๆ ด้วย เช่น โพรลีน แอลานีน และวาลีน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก