Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Limiting amino acid / กรดแอมิโนจำกัด

กรดแอมิโนจำกัด หมายถึงกรดแอมิโนจำเป็นชนิดหนึ่งที่มีปริมาณน้อยที่สุดในอาหารชนิดนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกรดแอมิโนชนิดเดียวกันที่พบในไข่ การขาดกรดแอมิโนจำเป็นบางชนิดในโปรตีน ทำให้การใช้ประโยชน์ของโปรตีนในร่างกายถูกจำกัดไปด้วย เช่น ในธัญชาติมี

ไลซีนเป็นกรดแอมิโนจำกัด(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก