Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Uric acid / กรดยูริก

กรดยูริก คือสารประกอบไนโตรเจนที่ได้จากเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิกภายในเซลล์และขับออกมาในกระแสเลือด  ร่างกายจะขับทิ้งออกทางปัสสาวะ แต่กรดยูริกละลายน้ำได้น้อย หากในเลือดมีปริมาณกรดยูริกสูง อาจไปสะสมตามข้อ  มีอาการปวดตามข้อต่างๆ ทำให้เกิดโรคเก๊าต์  ดังนั้น คนที่มีกรดยูริกในเลือดสูงควรดื่มน้ำสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายเพิ่มการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะให้มากขึ้น เป็นการลดระดับกรดยูริกในกระแสเลือดให้ต่ำลง(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก