Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Vitamin B6 / วิตามินบีหก

 เป็นวิตามินบีชนิดหนึ่ง มี 3 รูป คือ ไพริดอกซีน ไพริดอกซาล และไพริดอกซามีน อนุพันธ์ของไพริดอกซาล  เช่น
ไพริดอกซาลฟอสเฟต ทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาแทรนส์แอมิเนชัน  ซึ่งจะเปลี่ยนกรดแอมิโนเป็นกรดคีโท
เพื่อเข้าสู่วัฏจักรเครบส์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานต่อไป(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก