Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Deaeration / การขจัดอากาศ

ารขจัดออกซิเจนออกจากของเหลว เช่น การขจัดอากาศในน้ำผลไม้ เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ลดการเปลี่ยนสี กลิ่น ลดการสูญเสียวิตามิน(เข้าชม 711 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก