connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Batch retort / รีทอร์ทแบบทำงานเป็นชุด

รีทอร์ท (retort) หรือหม้อฆ่าเชื้อที่ทำงานเป็นชุด เช่น(เข้าชม 1,118 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก