connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sanitizing / การปราศจากโรค

การปราศจากโรค (sanitizing) หมายถึง วิธีการหรือความพยายามที่จะฆ่าเชื้อโรค ในยุโรป ใช้คำว่า disinfection คือการกำจัดเชื้อโรคโดยการฆ่าหรือทำลาย กระบวนการ sanitation นั้นต้องอาศัยทั้งการล้างทำความสะอาด (cleaning) และการทำให้ปราศจากโรค (sanitizing) ด้วยสารฆ่าเชื้อ (sanitizer) ควบคู่กันไป

 (เข้าชม 939 ครั้ง)

สมัครสมาชิก