Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Acinetobacter

Acinetobacter เป็นชื่อสกุล (genus) ของแบคทีเรียในกลุ่มแกรมลบ ( Gram negative bacteria) เป็นสาเหตุทำให้อาหารเน่าเสีย (microbial spoilage) เช่น การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์

แหล่งที่มาของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร

แหล่งของ Acietobacter ที่พบปนเปื้อนในอาหาร พบมากในดินและน้ำ และพบได้ในวัตถุดิบจากพืชผักผลไม้ และวัตถุดิบจากสัตว์ เช่น ขน หนังของสัตว์ อากาศ ฝุ่นละออง และเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร

 (เข้าชม 1,789 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก