Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fermentor / ถังหมัก

Fermentor หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการหมัก (fermentation) ที่มีการจัดและควบคุมสภาวะ เช่น อุณหภูมิ ค่า pH
อากาศ และสารอาหารให้เหมาะสมกับการ
เจริญของจุลินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการจากการหมัก

กระบวนการแปรรูปอาหารที่ใช้ถังหมัก ได้แก่ การผลิตน้ำส้มสายชู โยเกิร์ต ผงชูรส เป็นต้น(เข้าชม 1,171 ครั้ง)

สมัครสมาชิก