Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

meat tenderness / ความนุ่มของเนื้อ

ความนุ่มของเนื้อ (meat tenderness) เป็นลักษณะเนื้อสัมผัสที่ต้องการในเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ และเนื้อแกะ ความนุ่มของเนื้อมีความสัมพันธ์กับคุณภาพเนื้อสัตว์ (meat qualtiy)

การตรวจวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (texture analysis) เพื่อให้ทราบค่าความนุ่มของเนื้อ นิยมใช้ค่าแรงเฉือนสูงสุด (maximum shear force) ที่ได้จากการใช้การทดสอบการตัด หรือการเฉือน (cutting test หรือ shearing test) ด้วยมีหัววัดแบบใบมีดที่เรียกว่า Warner Bratzler shear apparatus หรือหัววัดแบบ Volodkevitch Bite Jaws(เข้าชม 725 ครั้ง)

สมัครสมาชิก