connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

cabbage / กะหล่ำปลี

น.ส.สุนิตรา ภูครองหิน

กะหล่ำปลี (cabbage) เป็นผัก (vegetable) ซึ่งจัดเป็นผักตระกูลกะหล่ำ Brassicaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Brassica oleracea L. var capitata

cabbage

   

 

1การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกะหล่ำปลี

 

อายุการเก็บเกี่ยวของกะหล่ำปลีตั้งแต่ปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับ ลักษณะของแต่ละพันธุ์ สำหรับพันธุ์เบาที่นิยมปลูกจะมีอายุประมาณ 50-60 วัน แต่พันธุ์หนักมีอายุถึง 120 วัน การเก็บเกี่ยว ควรเลือกหัวที่ห่อหัวแน่นและมีขนาดพอเหมาะ กะหล่ำปลีแต่ละหัวมีน้ำหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม หากปล่อยไว้นานหัวจะหลวมลง ทำให้คุณภาพของหัวกะหล่ำปลีลดลง การเก็บเกี่ยวควรใช้มีดตัดให้ใบนอกที่หุ้มหัวติดมาด้วย เพราะจะทำให้สามารถเก็บรักษาได้ตลอดวัน เมื่อตัดและขนออกนอกแปลงแล้วให้ตัดแต่งใบนอกออก เหลือเพียง 2-3 ใบ เพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจากการบรรจุและขนส่ง หลังจากนั้นคัดแยกขนาด แล้วบรรจุถุง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดบาดแผล หรือกระทบกระแทกชอกช้ำ
  • การคัดเลือก (sorting) เพื่อคัดเอากะหล่ำปลีเสียและผิดปกติ ไม่ได้ขนาด มีตำหนิ ออกให้หมด เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ ทั้งแบคทีเรีย และ รา จากผลที่เสียไปยังกะหล่ำปลีปกติ ซึ่งจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหากเกิดแผลเปิด หรือรอยช้ำบนผิวกะหล่ำปลี
  • การลดอุณหภูมิเบื้องต้น (pre-cooling)
  • ตรวจสอบคุณภาพ
  • เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 98-100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรอการขนส่ง กะหล่ำปลีมีอายุการเก็บรักษา 3-6 สัปดาห์

top

2 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในกะหล่ำปลี

ที่มาhttp://www.acfs.go.th/standard/download/residue_limits.pdf

 

มาตรฐานปริมาณสารพิษทางการเกษตรตกค้าง (pesticide residue) สูงสุดในกะหล่ำปลี

 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides)

 

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

(Maximum Residue Limits: MRLs)

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

โพรฟีโนฟอส (profenofos)

1

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)

3

มาลาไทออน (malathion)

8

top

3 การแปรรูปกะหล่ำปลี

top

4 คุณค่าทางโภชนาการของกะหล่ำปลี

ที่มาhttp://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

 

Cabbage, raw

Refuse:20% (Outer leaves and core) Scientific Name:Brassica oleracea (Capitata Group) NDB No:11109 (Nutrient values and weights are for edible portion)

NutrientUnitsValue per100 gramsNumberof DataPointsStd.Error
Proximates
Moisture content g 92.18 20 0.128
Calorie kcal 25 0 0.000
Energy kJ 103 0 0.000
Protein g 1.28 4 0.097
Total lipid (fat) g 0.10 13 0.015
Ash g 0.64 4 0.039
Carbohydrate, by difference g 5.80 0 0.000
dietary Fiber g 2.5 2 0.000
Sugars, total g 3.20 0 0.000
Sucrose g 0.08 11 0.005
Glucose (dextrose) g 1.67 11 0.042
Fructose g 1.45 11 0.029
Lactose g 0.00 6 0.000
Maltose g 0.01 9 0.009
Galactose g 0.00 0 0.000
Starch g 0.00 1 0.000
Minerals
Calcium, Ca mg 40 30 1.307
Iron, Fe mg 0.47 31 0.035
Magnesium, Mg mg 12 31 0.325
Phosphorus, P mg 26 30 0.657
Potassium, K mg 170 31 4.811
Sodium, Na mg 18 46 1.651
Zinc, Zn mg 0.18 31 0.009
Copper, Cu mg 0.019 31 0.002
Manganese, Mn mg 0.160 31 0.012
Fluoride, F mcg 1.0 9 0.000
Selenium, Se mcg 0.3 20 0.174
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 36.6 4 3.388
Thiamin mg 0.061 4 0.007
Riboflavin mg 0.040 4 0.002
Niacin mg 0.234 4 0.069
Pantothenic acid mg 0.212 4 0.008
Vitamin B-6 mg 0.124 4 0.020
Folate, total mcg 43 19 7.223
Folic acid mcg 0 0 0.000
Folate, food mcg 43 19 7.223
Folate, DFE mcg_DFE 43 0 0.000
Choline, total mg 10.7 0 0.000
Betaine mg 0.4 1 0.000
Vitamin B-12 mcg 0.00 0 0.000
Vitamin B-12, added mcg 0.00 0 0.000
Vitamin A, RAE mcg_RAE 5 0 0.000
Retinol mcg 0 0 0.000
Carotene, beta mcg 42 25 0.860
Carotene, alpha mcg 33 3 0.000
Cryptoxanthin, beta mcg 0 3 0.000
Vitamin A, IU IU 98 0 0.000
Lycopene mcg 0 1 0.000
Lutein + zeaxanthin mcg 30 22 10.455
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.15 9 0.019
Vitamin E, added mg 0.00 0 0.000
Tocopherol, beta mg 0.00 9 0.000
Tocopherol, gamma mg 0.00 9 0.000
Tocopherol, delta mg 0.00 9 0.000
Vitamin D (D2 + D3) mcg 0.0 0 0.000
Vitamin D IU 0 0 0.000
Vitamin K (phylloquinone) mcg 76.0 11 6.028
Dihydrophylloquinone mcg 0.0 4 0.000
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.034 0 0.000
4:0 g 0.000 0 0.000
6:0 g 0.000 0 0.000
8:0 g 0.000 1 0.000
10:0 g 0.000 1 0.000
12:0 g 0.000 1 0.000
14:0 g 0.000 1 0.000
15:0 g 0.000 1 0.000
16:0 g 0.034 1 0.000
17:0 g 0.000 1 0.000
18:0 g 0.000 1 0.000
20:0 g 0.000 1 0.000
22:0 g 0.000 1 0.000
24:0 g 0.000 1 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.017 0 0.000
14:1 g 0.000 1 0.000
15:1 g 0.000 1 0.000
16:1 undifferentiated g 0.000 1 0.000
17:1 g 0.000 1 0.000
18:1 undifferentiated g 0.017 1 0.000
20:1 g 0.000 1 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 1 0.000
20:2 n-6 c,c g 0.000 1 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.017 0 0.000
18:2 undifferentiated g 0.017 1 0.000
18:3 undifferentiated g 0.000 1 0.000
18:4 g 0.000 1 0.000
20:3 undifferentiated g 0.000 1 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 1 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 1 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 1 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 1 0.000
Cholesterol mg 0 0 0.000
Phytosterols mg 11 1 0.000
Amino acids
Tryptophan g 0.011 0 0.000
Threonine g 0.035 0 0.000
Isoleucine g 0.030 0 0.000
Leucine g 0.041 0 0.000
Lysine g 0.044 0 0.000
Methionine g 0.012 0 0.000
Cystine g 0.011 0 0.000
Phenylalanine g 0.032 0 0.000
Tyrosine g 0.019 0 0.000
Valine g 0.042 0 0.000
Arginine g 0.075 0 0.000
Histidine g 0.022 0 0.000
Alanine g 0.042 0 0.000
Aspartic acid g 0.122 0 0.000
Glutamic acid g 0.294 0 0.000
Glycine g 0.030 0 0.000
Proline g 0.048 0 0.000
Serine g 0.053 0 0.000
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 0 0.000
Caffeine mg 0 0 0.000
Theobromine mg 0 0 0.000

top

5 Reference(เข้าชม 2,435 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก