connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Benzoic acid / กรดเบนโซอิก

benzoic acid หรือ กรดเบนโซอิก มีชื่ออื่นว่า benzene carboxylic acid หรือ phenyl carboxylic acid มีสูตรโมเลกุล C6H5COOH เป็นกรดอ่อนในอาหาร และใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อเป็นสารกันเสีย (preservative)

กรดเบนโซอิก ธรรมชาติพบในต้น Chinese Balsam tree เรียกว่า กัมเบนโซอิก (gum benzoin) ซึ่งมีกรดเบนโซอิก13-20% และพบปริมาณเล็กน้อยในผลไม้ตามธรรมชาติ เช่น ลูกพรุน แครนเบอรี่ อบเชย และกานพลู

 

กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต เป็นวัตถุกันเสียที่มีประวัติการใช้มานานในปี พ.ศ.2487 (ค.ศ.1875) ได้ใช้กรดเบนโซอิกเพื่อทดแทนการใช้กรดซาลิซิลิก กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตที่จำหน่ายในท้องตลาดจะอยู่ในรูปผงผลึกหรือเป็นเกล็ดสีขาว มีน้ำหนักโมเลกุล 121.11 มีจุดหลอมเหลว122 องศาเซลเซียส และจุดเดือด 249 องศาเซลเซียส สำหรับในรูปของกรดนั้นจะละลายในน้ำได้น้อยมาก แต่จะละลายได้ดีขึ้นในแอลกอฮอล์ อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม และน้ำมัน

ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอตจะสูงที่สุดที่ช่วงความเป็นกรด มีค่า pH 2.5-4.0 และจะมีประสิทธิภาพสูงในรูปของกรดที่ไม่แตกตัวจึงเหมาะที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความเป็นกรดสูง (acid food) หรือมีความเป็นกรด-ด่างต่ำ ตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งชนิดที่อัดคาร์บอนไดออกไซด์และไม่อัดคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำหวานชนิดต่างๆ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) แยม เยลลี่ ผัก ผลไม้ดอง (pickle) น้ำสลัด ฟรุตสลัด และ มาการีนเป็นต้น

ประสิทธิภาพของกรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต วัตถุกันเสียชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ ซึ่งมีผลต่อผนังเซลล์และเอนไซม์ของจุลินทรีย์ โดยเบนโซเอตจะไปทำให้กระบวนการแทรกซึมของอาหารเข้าไปในเซลล์ของจุลินทรีย์ผิดปกติไป ในขณะเดียวกันจะยับยั้งการสร้างเอนไซม์บางชนิดและปฏิกิริยาการทำงานของเอนไซม์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของจุลินทรีย์ ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญต่อไปได้

 

ชนิดของกรดเบนโซอิก และเกลือของกรดเบนโซอิก (benzoate) ที่ใช้เป็นสารกันเสีย (preservative) ในอาหาร

E-number ชือ
E210 Benzoic acid
E211 Sodium benzoate
E212 Potassium benzoate
E213 Calcium benzoate
E214 Ethyl p-hydroxybenzoate
E215 Sodium ethyl p-hydroxybenzoate
E218 Methyl p-hydroxybenzoate
E219 Sodium methyl p-hydroxybenzoate

 

ปริมาณของกรดเบนโซอิกที่อนุญาติให้ใช้ได้ในอาหาร

อาหาร

ปริมาณที่อนุญาติให้ใช้ (ppm, มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คำนวณเป็นกรดเบนโซอิก)

ขนมหวานที่ทำจากนม เช่น ไอศกรีม พุดดิ้ง โยเกิร์ตปรุงแต่ง หรือผสม

ผลไม้ เป็นต้น

300

เนยเทียม (magarine)

1,000

ผลิตภัณฑ์น้ำผสมน้ำมัน (emulsion) ที่มีปริมาณน้ำมันต่ำกว่าร้อยละ 80 เช่น มินารีน

1,000

ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน (emulsion) อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน ที่ใช้แต่งหน้าขนม เป็นต้น

1,000

ขนมหวานที่ทำจากไขมันอื่นที่มิใช่ไขมันนม เช่น ไอศกรีมดัดแปลง เป็นต้น

1,000

ผลไม้ในน้ำส้มสายชู น้ำมัน หรือน้ำเกลือ

1,000

แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

1,000

ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมที่ทำจากผลไม้ ยกเว้น แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด

1,000

ผลไม้กวน

1,000

ผลิตภัณฑ์ผลไม้บด ผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ใช้ราดหน้า และรวมทั้งกะทิ

1,000

ขนมหวานที่ทำจากผลไม้ เช่น ขนมเยลลี่ เป็นต้น และรวมทั้งขนมหวานชนิดน้ำที่มีผลไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น ผลไม้ลอยแก้ว เป็นต้น

1,000

ผลไม้ดอง

1,000

ผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่ใช้ทำไส้ขนม

1,000

ผลไม้ปรุงสุกหรือผลไม้ทอด

1,000

ผลิตภัณฑ์ผักหรือสาหร่ายในน้ำส้มสายชู น้ำเกลือ หรือซีอิ๊ว (soy sauce)

2,000

ผลิตภัณฑ์ป้ายขนมที่ทำจากผัก หรือถั่ว หรือ เมล็ดพืชอื่นๆ เช่น เนยถั่ว

1,000

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผักบด ถั่วบด หรือเมล็ดพืชบด เช่น ซอสผัก ผักกวนหรือแช่อิ่ม เป็นต้น แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้ายขนม เช่น เนยถั่ว      เป็นต้น

3,000

ผักดอง

1,000

ผัก หรือสาหร่ายปรุงสุกและผัก หรือสาหร่ายทอด

1,000

ซุปและซุปใส

500

เครื่องดื่ม

200

 

References

http://www.thaitox.org/knowledge/detail.php?section=8&category=7&id=8

 

 

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 6,239 ครั้ง)

สมัครสมาชิก